Není koncepce jako koncepce

Na podzim roku 2016 vyhrál Jiří Čunek volby ve Zlínském kraji a stal se hejtmanem. A jako hejtman si vzal pod svá křídla krajské zdravotnictví, údajně proto, že nikdo jiný tuto náročnou agendu z koaličních partnerů nechtěl. A začaly se dít změny ...

Hned v únoru 2017 krajská rada odvolala představenstvo Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, které vystřídali "krizoví manažeři". Jejich mise skončila na začátku května 2017, kdy rada jmenovala novým předsedou představenstva všech čtyř krajských nemocnic MUDr. Radoslava Maráčka. Mimochodem, bez řádného výběrového řízení na obsazení takto důležité manažerské pozice.

Nový ředitel dostal od hejtmana za úkol, aby do konce října 2017 vypracoval a předložil koncepci krajského zdravotnictví. To se však nestalo. Místo toho se objevují spekulace o záměru přestěhovat krajskou nemocnici do průmyslové zóny v Holešově, v nemocnicích dochází k personálním změnám, primáři prochází výběrovým řízením, slučují se oddělení.

Panuje nervozita a nejistota. Bouří se někteří lékaři i personál nemocnice, vznikají první petice.

Mezitím zastupitelstvo Zlínského kraje marně čeká na předložení koncepce krajských nemocnic. V prosinci dokonce zastupitelstvo přijímá usnesení, ve kterém výslovně ukládá krajské radě předložení této koncepce. Hejtman Jiří Čunek nejdříve slibuje její předložení do konce roku, nakonec ji dá zastupitelům na stůl až minutu před zahájením únorového zasedání krajského zastupitelstva.

Tato "koncepce" má přitom jen 23 stran a podle mnoha ohlasů není koncepcí, ale jen rychlým soupisem nějakých variantních úvah o dalším směřování nemocnic v kraji. Ty však samy o sobě vyvolává nejen nervozitu u lékařů a zdravotního personálu, ale také pozdvižení u občanů i představitelů samospráv.

Přitom v roce 2012 vznikla "Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji" pro období do roku 2020. Tato koncepce byla schválena krajským zastupitelstvem a je de facto stále platná.

Posuďte sami rozdíl obou materiálů. To zásadní pochopí každý ...

Je na místě se ptát, proč hejtman Jiří Čunek dělá tolik obstrukcí s předložením jasného plánu, co dál zamýšlí s krajským zdravotnictvím? Chce před veřejností něco utajit? Co a proč?

Hejtman Jiří Čunek svolola na 16. dubna 2018 odborný seminář k projednání předložené koncepce rozvoje nemocnic založených Zlínským krajem. Prý koncepci z února 2018 nechal ještě dopracovat. Co v ní je, však stále tají a před seminářem ji nikomu ukázat nechce. Proč? Uvidíme ...